jordifreixanet+arqu-blanc

Home-128b Newspaper-128b Web-128b LinkedIn-128b Mail-01-128b     User-Profile-128

F2 i J2 Servid

Disseny i Direcció d’obra – Salelles 2007

Espai per oficines i atenció als clients en una nau on hi ha l’activitat de dues empreses F2 i J2 Serveis.

Es divideix l’activitat en dues plantes, la planta baixa acull la recepció de les dues empreses, sala de reunions compartides, office i vestidors. A la planta 1a es separa en dues ales l’administració cada una de les dues empreses predominant en cada una el color corporatiu.

www.f2servid.com    www.j2servid.com