jordifreixanet+arqu-blanc

Home-128b Newspaper-128b Web-128b LinkedIn-128b Mail-01-128b     User-Profile-128

Museu de Cultures del Mon

Gestió de projecte – Barcelona 2015

Gestió de la producció i del muntatge de la museografia (vitrines, suports d’audiovisuals i gràfica) del museu. Feina realitzada com a gestor de projectes per a l’empresa Expomón.

«El Museu de Cultures del Món de Barcelona apropa al seu públic visitant la diversitat artística i cultural de diferents pobles d’Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania.»

http://museuculturesmon.bcn.cat/