jordifreixanet+arqu-blanc

Home-128b Newspaper-128b Web-128b LinkedIn-128b Mail-01-128b     User-Profile-128

Hab. Uni. Sant Cugat

Director d’operacions – Sant Cugat 2010

Responsable com a director d’operacions de Compact Habit de la fabricació complerta a la fàbrica de Cardona i del muntatge.

«Actuació de 57 habitatges dotacionals de protecció oficial per a la comunitat universitària. Situat a la mateixa illa de l’Escola d’Arquitectura del Vallès, s’organitza a partir de dos blocs lineals paral·lels formant un atri o pati interior, dotant l’edifici d’un espai per a usos comuns.»

http://compacthabit.com/hpo-sant-cugat