jordifreixanet+arqu-blanc

Home-128b Newspaper-128b Web-128b LinkedIn-128b Mail-01-128b     User-Profile-128

Hab. Uni. Manresa

Director d’operacions – Manresa 2011

Responsable com a director d’operacions de Compact Habit de la fabricació complerta a la fàbrica de Cardona i del muntatge.

«Actuació de 67 habitatges dotacionals de protecció oficial per a la comunitat universitària. L’edifici que està situat just al costat de la Fundació Universitària del Bages (FUB), s’organitza a partir de dos blocs lineals. L’altre volum es composa a partir de 70 mòduls d’edificació industrialitzada, 67 dels quals es destinen a habitatge (2 d’adaptats) i la resta a espais comunitaris.»

www.compacthabit.com/hpo-manresa