jordifreixanet+arqu-blanc

Home-128b Newspaper-128b Web-128b LinkedIn-128b Mail-01-128b     User-Profile-128

Finques Born

Disseny i Direcció d’obra – Manresa 2007

Local destinat a l’activitat immobiliària. Situat al centre de Manresa.

Es separen les funcions entre les dues plantes acollin la planta baixa la recepció i la zona d’atenció al públic. A la planta pis s’hi ubiquen els tres despatxos de direcció, així com la sala de reunions i l’arxiu.

http://www.finquesborn.net/