jordifreixanet+arqu-blanc

Home-128b Newspaper-128b Web-128b LinkedIn-128b Mail-01-128b     User-Profile-128

Consultoris Josep Trueta

Director d’operacions – Girona 2011

Responsable com a director d’operacions de Compact Habit de la fabricació complerta a la fàbrica de Cardona i del muntatge a Girona de l’ampliació del hospital Josep Trueta.

«Actuació de 89 consultoris mèdics. El conjunt es composa a partir d’un edifici de 2 plantes. Els mòduls industrialitzats de Compact Habit resolen tant la part dels consultoris, com els corredors d’accés i les sales d’espera, i també tota la resta d’espais comuns.»

 www.compacthabit.com/hospital-josep-trueta