jordifreixanet+arqu-blanc

Home-128b Newspaper-128b Web-128b LinkedIn-128b Mail-01-128b     User-Profile-128

Assessoria del Bages

Disseny i Direcció d’obra – Manresa 2008

Gestoria dedicada a l’assessorament empresarial.

Es deixa l’espai central a tota la seva alçada deixant vist el sostre original de formigó vist; aquí s’hi ubica l’espai de treball i la recepció. Al lateral dret es destina als despatxos de direcció i, a l’esquerre als serveis, a l’office i a les aules de formació.

http://assessoriadelbages.com/