jordifreixanet+arqu-blanc

Home-128b Newspaper-128b Web-128b LinkedIn-128b Mail-01-128b     User-Profile-128

Altius

Disseny i Direcció d’obra – Manresa 2004

Disseny d’un gimnàs d’entrenament personal.

Consta de recepció, despatx de direcció, vestidors individuals, sala d’entrenament i cabines de tractaments.

www.altius.cat